Chuyên đề

Chuyên đề

Lượt xem:

[...]
Tổ chức tiết dạy chuyên đề tháng 4

Tổ chức tiết dạy chuyên đề tháng 4

Lượt xem:

[...]
Bảo vệ: GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH

Bảo vệ: GIÁO ÁN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH

Lượt xem:

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. [...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]